Ο Καθηγητής Αρχαιολογίας και Πρόεδρος του Νέου Μουσείου Ακρόπολης κ. Δημήτριος Παντερμαλής στο Λαογραφικό Μουσείο Δολίχης