Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δολίχης δημιουργήθηκε από τους κατοίκους – αγρότες της Δολίχης για τη βελτίωση της παραγωγής και της καλύτερης προώθησης των προϊόντων τους.

Ο Συνεταιρισμός κατέχει τρεις αποθήκες στην κεντρική πλατεία, οι δύο απο τις οποίες παραχωρήθηκαν στο Σύλλογο για τη δημιουργία του Λαογραφικού Μουσείου και στο Δήμο Λιβαδίου για τη δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου.

Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού είναι ο Καμαγιάννης Νικ. Παναγιώτης.