Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος: Στέργιος Μίχος

Αντιπρόεδρος: Βάγια Παπαδημητρίου

Γραμματέας: Ανθή Μαντζάρα

Ταμίας:Σταύρος Θεοδωράκης

Μέλη: Θεόδωρος Λιόλιος, Ευάγγελος Τσακνάκης, Ευαγγελία Λιόλιου

 

Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη:

 1. Ανθοπούλου Μαρία
 2. Αστερίου Η. Ιωάννης
 3. Αστερίου Η. Κων/νος
 4. Αστερίου Η. Νικόλαος
 5. Γκόγκος Ν. Αντώνιος
 6. Γκόγκος Γ. Βασίλειος
 7. Γκόγκος Φ. Θεόδωρος
 8. Γγόγκος Αθ. Νικόλαος
 9. Γκόγκος Αν. Νικόλαος
 10. Γκόγκος Α. Σταύρος
 11. Γκόγκος Β. Χρήστος
 12. Γκόγκου Κ. Ευαγγελία
 13. Θεοδωράκης Χ. Βασίλειος
 14. Θεοδωράκης Χ. Σταύρος
 15. Θεοδωράκης Β. Χρήστος
 16. Κατσάρας Α. Ιωάννης
 17. Κλεισιάρης Α. Φώτιος
 18. Λιόλιος Θ. Αθανάσιος
 19. Λιόλιος Θ. Αθανάσιος
 20. Λιόλιος Κ. Αθανάσιος
 21. Λιόλιος Δ. Γεώργιος
 22. Λιόλιος Β. Δημήτριος
 23. Λιόλιος Θ. Διονύσιος
 24. Λιόλιος Δ. Θεόφιλος
 25. Λιόλιος Θ. Θεόδωρος
 26. Λιόλιος Θ. Θεόφιλος
 27. Λιόλιος Ν. Θωμάς
 28. Λιόλιος Π. Θωμάς
 29. Λιόλιος Α. Κων/νος
 30. Λιόλιος Κ. Ιωάννης
 31. Λιόλιου Γ. Ευαγγελία
 32. Λιόλιου Θ. Ευαγγελία
 33. Λιόλιου Κ. Ευαγγελία
 34. Λιόλιου Δ. Μαρίνα
 35. Μαντζάρα Γ. Σταυρούλα
 36. Μαντζάρας Θ. Αθανάσιος
 37. Μαντζάρας Θ. Γεώργιος
 38. Μαντζάρας A. Θεόδωρος
 39. Μαντζάρας Γ. Θεόδωρος
 40. Μαντζάρας Α. Φώτιος
 41. Μητσιμπόνα Βαλεντίνη
 42. Μίχος Κ. Αστέριος
 43. Μπαλανίκα Φ. Ευαγγελία
 44. Μπαλανίκα Φ. Νίκη
 45. Μπαλανίκας Χ. Γεώργιος
 46. Παπαδημητρίου Α. Αικατερίνη
 47. Παπαδημητρίου Α. Βάια
 48. Παπαδημητρίου Α. Κων/νος
 49. Παπακωνσταντίνου Γ. Βικτωρία
 50. Παπακωνσταντίνου Α. Φώτιος
 51. Σουγλής Γ. Αχιλλέας
 52. Τσακνάκη Δ. Καλλιόπη
 53. Τσακνάκη Α. Κωνσταντινιά
 54. Τσακνάκη Κ. Ολυμπία
 55. Τσακνάκη Β. Ολυμπιάδα
 56. Τσακνάκη Ε. Τριανταφυλλιά
 57. Τσακνάκης Χ. Απόστολος
 58. Τσακνάκης Π. Αθανάσιος
 59. Τσακνάκης Α. Βασίλειος
 60. Τσακνάκης Β. Ευάγγελος
 61. Τσακνάκης Κ. Ευάγγελος
 62. Τσακνάκης Θ. Κων/νος
 63. Τσακνάκης Δ. Νικόλαος
 64. Τσακνάκης Α. Παναγιώτης
 65. Τσακνάκης Χ. Φώτιος
 66. Τσιόγκα Θ. Ανδριάνα
 67. Τσιόγκας Ζ. Αθανάσιος
 68. Τσιόγκας Α. Θεόκλητος