Το 1979 δημιουργήθηκε το χορευτικό συγκρότημα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δολίχης «Η Τριπολίτιδα». Έχει δώσει, και συνεχίζει να δίνει, χορευτικές παραστάσεις σε διάφορα μέρη, ακόμη και στο Εξωτερικό.

Επίσης, τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε το χορευτικό συγκρότημα που αποτελείται από γυναίκες της Δολίχης, το οποίο σήμερα λειτουργεί υπό την εποπτεί του Συλλόγου Γυναικών.