ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΟΛΙΧΗΣ «ΦΙΛΑ ΕΥΒΙΟΤΟΥ»

Σε μυστική ψηφοφορία, που διεξήχθη στην αίθουσα ” Τάκης Τσιόγκας”, την Κυριακή 24.04.2013, προέκυψε η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γυναικών “Φίλα Ευβιότου”, όπως φαίνεται παρακάτω:

Πρόεδρος: Σάρρου Νικολέτα

Αντιπρόεδρος:Λιόλιου Σοφία

Γραμματέας: Τηγανή Ελένη

Ταμίας: Παπακωνστανίνου Άννα.

Μέλη: Γκόγκου Σουλτάνα, Λιόλιου Αθανασία, Φωτίου Ελένη

Το όνομα της Φίλα Ευβιότου αναφέρεται αρκετές φορές σε αρχαίες επιγραφές που έχουν βρεθεί κατά καιρούς στο χώρο της Περραιβικής Τρίπολης. Πρώτος απ’ όλους την αναφέρει ο Α. Αρβανιτόπουλος στην Αρχαιολογική Εφημερίδα του 1925-1926 με τίτλο «Προσωπογραφία Τριπολιτών Περραιβών». Στη συνέχεια αναφέρεται από την Γάλλο αρχαιολόγο Gerard Lucas στη πανεπιστημιακή διατριβή του με τίτλο «Les cites antiques de la haute vallee du Titarese (Thessalie)», που εκδόθηκε στη Lyon το 1992. Τέλος, στην επιγραφή που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής  βασιλικής στο Καστρί Δολίχης, όπως ανακάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη του Εφόρου κ. Λάζαρου Δεριζιώτη και του αρχαιολόγου κ. Σπύρου Κουγιουμτζόγλου. (Αρχ. Σπύρος Κουγιουμτζόγλου).