Από την απελευθέρωση του 1912 μέχρι το 1967, η Δολίχη υπαγόταν στην Κοινότητα του Πυθίου. Στη συνέχεια και μέχρι το 1997, η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελούταν από την ανεξάρτητη Κοινότητα Δολίχης. Από το 1998 έως και το 2010, με το πρόγραμμα «Καποδίστριας», η Δολίχη ανήκε στο Δήμο Λιβαδίου, ο οποίος προέκυψε από τη συνένωση της Δολίχης με το Λιβάδι. Το 2011, ολόκληρη η επαρχία συνενώθηκε  βάσει του προγράμματος αναδιάρθρωσης της διοικητικής οργάνωσης της χώρας «Καλλικράτης» και δημιουργήθηκε ο  διευρυμένος Δήμος Ελασσόνας.

Πρόεδροι Κοινότητας Δολίχης:

1967-1974: Φωτίου Αθ. Σόλων

1975-1978: Γκόγκος Ν. Αριστείδης

1979-1982: Λιόλιος Δ. Γεώργιος

1983-1986: Λιόλιος Δ. Βασίλειος

1987-1990: Λιόλιος Θ. Ηρακλής

1991-1994: Τσακνάκης Αθ. Παναγιώτης

1994-1997: Παπακωνσταντίνου Αθ. Φώτιος

Πρόεδροι Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικού Διαμερίσματος Δολίχης Δήμου Λιβαδίου:

1998-2001: Τσιόγκας Αν. Θεόκλητος (Δήμαρχος: Καψάλης Αθανάσιος -Νίκος).
Toπικοί Σύμβουλοι: Λιόλιος Θ. Διονύσιος, Μαντζάρας Απ. Στέφανος, Σουγλής Απ. Αθανάσιος.
Εκ Δολίχης δημοτικοί σύμβουλοι: Γκόγκος Φ. Γεώργιος, Μπαλανίκας Ν. Φώτιος. Ο Πρόεδρος Τ.Σ. εκτελούσε και χρέη δημ. συμβούλου.

2002-2006: Μαντζάρας Θ. Γεώργιος (Δήμαρχος: Γκούμας Ιωάννης).
Toπικοί Σύμβουλοι: Βαλιώτης Κ. Δημήτριος, Λιόλιου Θ. Ευαγγελία, Σουγλής Ι. Αθανάσιος, Τσακνάκης Αθ. Παναγιώτης.
Εκ Δολίχης δημοτικοί σύμβουλοι Λιβαδίου: Τσακνάκης Ν. Ελευθέριος. Ο Πρόεδρος Τ.Σ. εκτελούσε και χρέη δημ. συμβούλου.

2007-2010*: Τσακνάκης Αθ. Παναγιώτης (Δήμαρχος: Γαλάνης Γεώργιος).
Toπικοί Σύμβουλοι: Μαντζάρας Αθ. Φώτιος, Τσακνάκης Η. Παναγιώτης.
Εκ Δολίχης δημοτικοί σύμβουλοι: Γκόγκος Γ. Γεώργιος.
*Η Δολίχη την περίοδο αυτή αποκαλούταν Τοπικό Διαμέρισμα Δολίχης Δ. Λιβαδίου και ο πρόεδρος Τ.Σ. έπαψε να εκτελεί χρέη δημ. συμβούλου.

Πρόεδροι Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δολίχης Δήμου Ελασσόνας:

2011-2013: Τσακνάκης Αθ. Παναγιώτης (Δήμαρχος: Πασχόπουλος Γεώργιος).
Toπικοί Σύμβουλοι: Γκόγκος Αθ. Νικόλαος, Τσιόγκας Αν. Θεόκλητος.