Καταστατικό Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Τριπολίτιδα» (88 Kb)

Το χρονικό της προσφοράς του Πολιτιστικού Συλλόγου (54 Kb)

1ο Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» 2008 (3,67 Mb)

2ο Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» 2009 (1,32 Mb) 2ο Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» 2009 ( 5,60 Mb)

3ο Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» 2010 (1,15 Mb)

Παρουσίαση του βιβλίου «Η Δολίχη στην Περραιβική Τριπολίτιδα» του Σπ. Μπούμπα (462 Kb)

Πράξη 1η 2008 (Γενική Συνέλευση και εκλογές) (78 Kb)

Πράξη 1η 2010 (Γενική Συνέλευση και εκλογές)

Διήμερο προβολής επαρχίας Ελασσόνας στη Θεσσαλονίκη 5/2009 (760 Kb)

Τηλεφωνικός Κατάλογος Δολίχης (58 Kb)

Πανοραμική φωτογραφία Δολίχης (5,54 Mb)

Γενεαλογικό Δέντρο «Λιολιάδων» (627 Kb)

Έγγραφο συλλόγου προς ΟΤΕ κ.ά. για γρήγορο ίντερνετ στη Δολίχη (73 Kb)

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης 7.1.2011 (1,33 Mb)

Απολογιστική έκθεση περιόδου 2010-2012 (εξωτ. αρχείο)

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ