Κτίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως αγροτικές αποθήκες μπορούν να εξαιρεθούν, μετά από έλεγχο, από την καταβολή του ειδικού τέλους ακινήτων. Όπως ανακοινώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 14921/23-03-2012 έγγραφο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μετά από πολλές παραστάσεις αγροτών οι οποίοι υφίστανται οικονομική επιβάρυνση με το «ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος», για κτίσματα τα οποία χρησιμοποιούν ως αγροτικές αποθήκες, τις οποίες χρησιμοποιούν προκειμένου να διευκολύνονται στις πάσης φύσης αγροτικές εργασίες τους, μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα τα κτίσματα αυτά να εξαιρεθούν από την καταβολή του παραπάνω ειδικού τέλους.

Αρμόδιες για την διαπίστωση της πραγματικής χρήσης των αποθηκών είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Για να γίνει αυτό θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων ότι «το συγκεκριμένο κτίσμα – αγροτική αποθήκη χρησιμοποιείται για κύρια αγροτική χρήση».

Οι βεβαιώσεις αυτές θα αφορούν σε κτίσματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί νόμιμα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αθανάσιος Παιδής
Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας